Budowa drogi wojewódzkiej
od drogi wojewódzkiej nr 455
do drogi krajowej nr 98

realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj

Kamień Milowy nr 1

14 miesięcy od Daty Rozpoczęcia – Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Do Kamienia Milowego nr 1 upłynęło 100% czasu przewidzianego Umową.
100%


Kamień Milowy nr 2

20 miesięcy od Daty Rozpoczęcia – Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID, złożenie Inżynierowi projektów wykonawczych,
szczegółowych specyfikacji technicznych i przedmiarów robót na cały projektowany odcinek.

Do Kamienia Milowego nr 2 upłynęło 91,76% czasu przewidzianego Umową.
91.76%


Kamień Milowy nr 3

Wykonane w terminie 32 miesięcy od Daty Rozpoczęcia zaakceptowane, zgodnie z Subklauzulą 8.13 [Wymagana Minimalna Ilość Wykonania], Roboty o wartości niemniejszej niż 30% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Do Kamienia Milowego nr 3 upłynęło 57,30% czasu przewidzianego Umową.
57,30%


Upływ czasu na ukończenie


Upłynęło: 40,69%
40,69%