Budowa drogi wojewódzkiej
od drogi wojewódzkiej nr 455
do drogi krajowej nr 98

realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj

Kamień Milowy nr 1

14 miesięcy od Daty Rozpoczęcia – Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Do Kamienia Milowego nr 1 upłynęło 100% czasu przewidzianego Umową.
100%


Kamień Milowy nr 2

09.02.2019 r. – Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID, złożenie Inżynierowi projektów wykonawczych, szczegółowych specyfikacji technicznych
i przedmiarów robót na cały projektowany odcinek.

Do Kamienia Milowego nr 2 upłynęło 90,13% czasu przewidzianego Umową.
90.13%


Kamień Milowy nr 3

Wykonane w terminie 32 miesięcy od Daty Rozpoczęcia zaakceptowane, zgodnie z Subklauzulą 8.13 [Wymagana Minimalna Ilość Wykonania], Roboty o wartości niemniejszej niż 30% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Do Kamienia Milowego nr 3 upłynęło 66,67% czasu przewidzianego Umową.
66.67%


Upływ czasu na ukończenie


Upłynęło: 47,33%
47.33%