Budowa drogi wojewódzkiej
od drogi wojewódzkiej nr 455
do drogi krajowej nr 98

realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj

Inżynier Kontraktu

Drogowa Trasa Średnicowa S.A.
ul. Mieszka I 10,
40-877 Katowice

Inżynier Kontraktu
Grzegorz Sosnowski
tel. 608 585 559
e-mail: gsosnowski@dw-lany-dlugoleka.pl

Projektant - Konsorcjum firm

Lider - Biuro Projektów Dróg i Mostów BBKS-PROJEKT Sp. z o.o.
ul. Ojca Beyzyma 10/1,
53-204 Wrocław

Partner - Zespół Badawczo-Projektowy MOSTY – WROCŁAW S.C.
ul. Krakowska 19-23,
53-424 Wrocław

Wykonawca - Konsorcjum firm

Lider - STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
ul. Lipowa 5A,
52-200 Wysoka

Partner - STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10,
05-800 Pruszków

Dyrektor Kontraktu
Marcin Polak
tel. 609 291 009
e-mail: marcin.polak@strabag.com

Kierownik budowy
Marcin Balicki
tel. 734 426 001
e-mail: marcin.balicki@strabag.com