Budowa drogi wojewódzkiej
od drogi wojewódzkiej nr 455
do drogi krajowej nr 98

realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj

Aktualności

2019 - ⇅

> 18 kwietnia 2019 r.

W dniu 18.04.2019 r. zgodnie z zapisami umowy kontraktowej nr NI.2720.125.2015 wraz z aneksami nr 1, 2 oraz 3 rozpoczęły się prace na terenie budowy „Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98 – w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Polegały one na wytyczeniu części granicy pasa drogowego przylegającej do ROD-Wojnów oraz wyznaczeniu i zastabilizowaniu palikami drewnianymi osi projektowanej obwodnicy od ronda ks. Jerzego Popiełuszki zgodnie z rosnącym kilometrażem.


> 15 marca 2019 r.

W dniu 15.03.2019 r. Zamawiający Województwo Dolnośląskie, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei (DSDiK) zgodnie z zapisami umowy nr NI.2720.125.2015 z dnia 20 lutego 2017 r. oraz zgodnie z wykazem działek przedstawionych w DECYZJI ZRID nr 2/19 z dnia 08.03.2019 r., przy udziale Nadzoru DTŚ S.A. przekazał teren budowy Wykonawcy Lider: Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o., Partner Strabag Sp. z o.o. w celu realizacji „Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98 – w formule „zaprojektuj i wybuduj”.


> 8 marca 2019 r.

Wykonawca w dniu 08.03.2019 r. otrzymał od Wojewody Dolnośląskiego DECYZJĘ nr 2/19 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 08.03.2019 r.
2018 - ⇅
2017 - ⇅